Nhân sự - Thực phẩm chức năng làm đẹp da

Nhân sự – Thực phẩm chức năng làm đẹp da

Nhân sự

Con người là một trong năm yếu tố quan trọng nhất của công ty, vì thế Vitamart luôn tìm kiếm và ưu tiên những nhân sự có tố chất vì sự phát triển bền vững của Vitamart, cụ thể:

 • Vitamart luôn khơi dậy hoài bão và nhiệt huyết của tất cả các thành viên.
 • Vitamart luôn đánh giá cao tinh thần tiên phong, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm.
 • Vitamart luôn gắn kết đội ngũ, nâng cao giá trị bản lĩnh, tâm huyết và có trách nhiệm với xã hội, cộng đồng.
 • Vitamart luôn thiết lập văn hóa thử thách và nêu cao giá trị nhân văn trong hoạt động.
 • Vitamart luôn cầu thị và sẵn sàng nhận những phản hồi để thay đổi.
 • Vitamart luôn chủ động đào tạo và tự đào tạo đội ngũ kế cận trong chiến lược mở rộng và phát triển của Công ty.
 • Vitamart luôn áp dụng mô hình quản lý nhân sự hiện đại và ứng dụng hoạt động công ty một cách hiệu quả.
 • Vitamart luôn đề cao giá trị tinh thần đồng đội; đề cao sự thành công của tập thể cao hơn sự thành công của cá nhân.
 • Vitamart luôn đánh giá sự thành công của lãnh đạo trên cơ sở xem xét sự thành công của nhân viên và mối quan hệ với đồng nghiệp, áp dụng việc đánh giá 900 và 3600 trong việc đánh giá chất lượng nhân sự.
 • Vitamart luôn ghi nhận kết quả thực hiện căn cứ trên hiệu quả với các thông số KPIs để đánh giá đúng năng lực phát triển của nhân viên.

Chính sách lương thưởng

Chính sách lương, thưởng tại Vitamart nhắm đến việc thu hút, khuyến khích những nhân sự tốt nhất; và được áp dụng để khen thưởng cho những thành viên xuất sắc, vượt trội và có những đóng góp khả thi cải tiến hoạt động. Trong đó, Vitamart sẽ rà soát, điều chỉnh chính sách lương, thưởng thực hiện dựa trên các tiêu chí sau:

 • Phù hợp với chính sách chung hiện có trên thị trường nói chung và thị trường ngành thực phẩm chức năng nói riêng.
 • Được xây dựng dựa trên hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty, từng phòng ban, bộ phận và từng cá nhân trên kế hoạch được giao.
 • Tương xứng với thành quả lao động và hiệu quả do mình làm ra.
 • Đảm bảo tuân thủ theo đúng qui định của pháp luật Việt Nam.
 
The Vitamart Health Store